A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

"AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO 2012"

13 września 2013 roku, podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu, rozstrzygnięto IX edycję konkursu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2012".

13 września 2013 roku, podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Średzkiego, rozpoczynającej Dni Powiatu Średzkiego, uhonorowano wybitnych mieszkańców powiatu średzkiego, którzy promują nasz powiat w kraju i poza jego granicami.      
  Kapituła konkursu, którą stanowi Zarząd Powiatu Średzkiego przyznała statuetki Ambasadora w następujących dziedzinach: gospodarka, kultura, sport, turystyka.

Tytuł Ambasadora Powiatu Średzkiego 2012 otrzymali:

-w kategorii GOSPODARKA-

Wielkopolska Wytwórnia Wódek POLANIN sp. z o.o.

to firma, która tworzy produkty cechujące się oryginalnością i wysoką jakością. to firma, która tworzy produkty cechujące się oryginalnością i wysoką jakością. Realizując w pełni samodzielnie procesy produkcyjne, wykorzystuje wyłącznie surowce najwyższej jakości.Realizując w pełni samodzielnie procesy produkcyjne, wykorzystuje wyłącznie surowce najwyższej jakości. Dbając o najwyższą jakość swoich produktów firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością: ISO 9001 oraz HACCP.


-w kategorii SPORT-

Reprezentacja Powiatu Średzkiego biorąca udział we współzawodnictwie Sportowo - Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Od 2000 roku reprezentacja Powiatu Średzkiego bierze udział we współzawodnictwie Sportowo - Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W cyklu rocznym powiat ma obowiązek, chcąc liczyć się we współzawodnictwie, wziąć udział w 13 imprezach szczebla wojewódzkiego, a także zorganizować na terenie powiatu przynajmniej 10 imprez o zasięgu powiatowym. Powiat Średzki od lat spełnia wszystkie te warunki biorąc udział w imprezach sportowych i turystycznych. Są to zawody lekkoatletyczne, gry zespołowe, a także rajdy turystyczne piesze i motorowerowe. Od wielu lat Powiat Średzki zajmuje bardzo wysokie miejsca we współzawodnictwie, a w roku 2006 i 2012 zajął miejsce pierwsze. Organizatorem i koordynatorem udziału reprezentacji w różnego rodzaju imprezach sportowo - turystycznych jest Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny w Środzie Wielkopolskiej.


  -w kategorii KULTURA I SZTUKA-

Ogólnopolski Konkurs Teatrów Młodzieżowych MELPOMENA

Jest to konkurs, który cieszy się bardzo dobrą sławą wśród teatrów amatorskich w całej Polsce, został określony jako jedno z ważniejszych wydarzeń teatralnych na terenie naszego kraju. Jest to konkurs, który cieszy się bardzo dobrą sławą wśród teatrów amatorskich w całej Polsce, został określony jako jedno z ważniejszych wydarzeń teatralnych na terenie naszego kraju.W ramach imprezy odbywają się pokazy teatrów amatorskich, teatrów profesjonalnych, warsztaty teatralne, konsultacje z komisją artystyczną. Melpomena organizowana jest od 2004 roku. W ramach imprezy odbywają się pokazy teatrów amatorskich, teatrów profesjonalnych, warsztaty teatralne, konsultacje z komisją artystyczną.

-w kategorii TURYSTYKA-
Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

to jeden z central­nych grodów Polski wczes­no­śred­nio­wiecznej, który od dawna był obiektem zaintere­so­wania hi­sto­ryków i archeo­logów. Systema­tyczne badania wy­ko­pa­lis­ko­we podjęto jednak dopiero w 1949 r. z inicja­tywy i pod kie­run­kiem długo­letniego badacza regionu giec­kiego, doc. Bogdana Ko­strzew­skiego. Badaniom tym za­w­dzię­czamy odkrycie m. in. kamiennych funda­mentów kom­plek­su pała­cowego z początków XI stulecia, położonych w połud­niowo-wschodniej części gro­dzi­ska.

W 1963 ro­ku, dzięki usilnym staraniom Bogdana Kostrzew­skiego, na miejscu byłego grodu dokonano uroczystego otwarcia rezerwatu archeologicznego. Jest on obecnie jednym z oddziałów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obrębie rezerwatu zwie­dzić można znajdującą się w pawilonie wy­sta­wowym ekspozycję przedstawiającą dzieje grodu i kasztelanii gieckiej oraz najważniejsze zabytki archeologiczne wydobyte podczas badań archeo­logicznych na terenie grodu i sąsiednich stanowisk. Część materiałów pocho­dzących z Giecza znajduje się także w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

 
baner300x250