A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

"AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO" - informacje o konkursie

21 stycznia 2005 roku Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę o corocznej organizacji na terenie Powiatu Średzkiego konkursu pn. "Ambasador Powiatu Średzkiego". 13 sierpnia 2019 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 212/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 567/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „AMBASADOR POWIATU SREDZKIEGO”.


REGULAMIN KONKURSU „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO"

Celem konkursu jest coroczne uhonorowanie przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, szczególnie zasłużonych dla promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą oraz działających na rzecz społeczności powiatu średzkiego.  

§ 1

1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie powiatu średzkiego.
2. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2

Konkurs jest przeprowadzany w pięciu dziedzinach:
I.   GOSPODARKA
II.  KULTURA I SZTUKA
III. SPORT
IV.  TURYSTYKA
V.  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA.
§ 3

1. Kandydatów w poszczególnych dziedzinach, wraz z uzasadnieniem, zgłaszają:
  • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego;
  • Komisja Strategii i Planowania Rozwoju Rady Powiatu Średzkiego;
  • Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej;
  • jednostki organizacyjne i spółki Powiatu Średzkiego. 

 2. Tytuł „AMBASADORA POWIATU ŚREDZKIEGO" przyznaje Kapituła Konkursu, którą stanowi Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.

§ 4 

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytucje gospodarcze, organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, które w poprzednim roku swoją działalnością przyczyniły się do promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą oraz efektywnie działały na rzecz społeczności lokalnej.   

§ 5

Kapituła Konkursu przyzna tytuł „AMBASADORA POWIATU ŚREDZKIEGO" w poszczególnych dziedzinach według następujących kryteriów:
1.   udział w targach, prezentacjach gospodarczych, kulturalnych, imprezach sportowych, krajowych i zagranicznych;
2.   nagrody, wyróżnienia i certyfikaty otrzymane w poprzednim roku;
3.   współpraca z Powiatem Średzkim przy organizacji różnego typu imprez gospodarczych, kulturalnych lub sportowych;
4.   współpraca z Powiatem Średzkim w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju usług społecznych (w tym także zdrowotnych);
5.   podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji a także podnoszenia standardów funkcjonowania administracji.

§ 6

Kapituła Konkursu, może w uzasadnionych przypadkach, przyznać tytuł „HONOROWEGO AMBASADORA POWIATU ŚREDZKIEGO" - osobom prawnym lub fizycznym, których działalność dalece wykracza poza przyjęte w niniejszym Regulaminie kryteria i w sposób wyjątkowy przyczynia się do rozsławiania Powiatu Średzkiego w kraju i na świecie.
 
§ 7

Ostateczny werdykt Kapituły Konkursu  jest niepodważalny i nie podlega zaskarżeniu.
 
§ 8

Akt nadania tytułu „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO" upoważnia laureata do wykorzystywania w praktyce gospodarczej i działalności publicznej wizerunku statuetki oraz tytułu „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO".  

§ 9

Laureat, który otrzymał tytuł „Ambasadora Powiatu Średzkiego" w dziedzinach  wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu, może ponownie kandydować do wyżej wymienionego tytułu po upływie 3 lat od daty jego nadania.
baner300x250